Magyar Postagalamb Sportszövetség BRICON - a győztes rendszer    125 éves a Magyar Postagalamb Sportszövetség
Magyar Postagalamb Sportszövetség Magyar Postagalamb Sportszövetség
Magyar Postagalamb Sportszövetség

English | Szaklap 2015 | Időjárás, startajánló | Maraton Klubok | Tagszövetségek

Hírek

Maraton Klub küldöttgyűlése

Másod ízben került sor a Küldöttgyűlés megtartására abban a rendszerben, melyet a Postagalamb Sportszövetség is bevezetett, miszerint minden 40 fő után egy küldött képviseli a tagságot.

A Küldöttgyűlésen 42 fő küldött jelent meg. 

A kötelező formaságok - jk. vezető, hitelesítő tanúk, jelenléti ív, létszámellenőrzés - után  megkezdődött az érdemi munka.

A jk-t Pintér László a G 02 Egyesület tagja vezette. A hitelesítő tanúk Kovács Ferenc az A 08 egyesületből és Peller János az A 49 egyesületből.

A Maraton Klub 2006 évi munkáját értékelő, a 2007. évi feladatokat meghatározó küldöttgyűlésen részt vett Bárdos István a Magyar Postagalamb Sportszövetség elnöke és Molnár Mihály alelnöke is. 

Belák Ottó  a Maraton Klub elnöke, aki egyben a levezető elnök is volt, megnyitotta a tanácskozásunkat. A megjelentek üdvözlését követően  elmondta beszámolóját.

2006. évben  a klub 59 új tagot regisztrált. A teljes tényleges taglétszám 1327 fő. 2006. évben a már ismert okok miatt  csak két versenyt tudtuk rendezni. AACHEN és ARENDONK feleresztési helyekkel  a körülményekhez képest jó versenyt sikerült rendezni. Az ARENDONK-ból történt verseny nyílt verseny volt. A Forradalom 50. Évfordulója alkalmából rendezett Sportszövetségi versenyhez kapcsolódtunk. 

Aachenből 1060 maratonos galamb startolt,  míg Arendonkból 831 galamb.

2006. évben "Aranygyűrűs" versenyt nem rendeztünk.

Markó Dezső a Maraton Klub Versenybizottsága Elnöke  felhívta a figyelmet arra, hogy a galambok felgyűrűzésénél a jövőben - a lapunkban korábban megjelent  tudósításokban leírt okok miatt - körültekintőbben kell eljárni. Különösen a kézzel írt jk. hitelességénél kell nagyobb figyelmet tanúsítani. A nevezésre került galambok TELJES GYŰRŰSZÁMÁT LE KELL ELLENŐRIZNI!

Nagy Gábor a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság Elnöke ismertette az elmúlt év ellenőrzési tapasztalatait és javasolta a küldötteknek, hogy a beszámolót, annak pénzügyi részét fogadják el.

Scheily Gábor küldött  a gyűjtések ellenőrzésének hatékonyabbá tételére hívta fel a figyelmet. Javasolta a beszámoló elfogadását.

Niclk András kaposszekcsői  gyűjtőcsoport  nevében szólt hozzá. Javasolta, hogy továbbra is engedélyezzék a csoport részére, hogy otthon gyűrűzzenek ill. Székesfehérváron rakják be a galambjaikat a szállítójárműbe.

Kovács Ferenc felajánlotta, hogy a Maraton Klub a központi gyűjtést nála a telephelyén végezze. A technikai feltételeket biztosítja és a klubnak költségbe sem kerül  a gyűjtés. /A Puskás Ferenc stadionnál  komoly összeget kellett ez idáig  gyűjtésenként fizetni./

Gulyás József a Velencei csoport  vezetője bejelentette, hogy a csoport  központja ezen túl Székesfehérváron lesz és  az ottani sporttársak viszik tovább a csoport  irányítását. Egy három fős "brigád"  látja el a feladatokat. Tagjai  VINCZ ISTVÁN, NÁNÁSI ISTVÁN és KOMLÓDY FERENC.

A csoport nevében Belák Ottó elnöknek egy  kristály vázát adott át. Az emléktárgyat a "BRÜSSZEL CSILLAGA" tenyésztője F. Szabó József adta át.

Bárdos István ismertette az újtípusú lábgyűrűket, azokkal kapcsolatos feladatokat és javasolt a küldötteknek, hogy  most határozzanak az  újtipusú lábgyűrűk bevezetésével kapcsolatosan.

A Küldöttek a 2006. évről szóló beszámolót a hozzá szólásokat, kiegészítésekkel együtt egyhangúlag elfogadták.

A 2007. évi versenyekkel és  feladatokkal kapcsolatosan több javaslat is  elhangzott.

Bajusz István sporttárs szerint több versenyútból kellene  az összesített eredményeket számolni.

Scheily Gábor javaslata szerint  egy csapat 5 galambból álljon és 1 nevezett és 1 befutó hozza az eredményt. A több utas versenyt Ő is jónak tartja. 

Bárdos István javasolta, hogy a Rostock-i  és Arendonk-i versenyek időpontjait  egyeztetni kell.

Márkus József javasolta, hogy Dániá- ból rendezzünk egy  hosszútávú versenyt.

Kovács Pál a 18. tagszövetség küldötte kifejtette, hogy a kiadott  program, mely a lapunkban egyszer már megjelent jó és azt fogadja el a Küldöttgyűlés.

A MARATON KLUB küldöttei a következőkben határoztak:

1. A Maraton versenyeken az arendonki út csak abban az esetben számol be, ha a minimális indított létszám 700 db.

2. A csapatversenyt 4 versenyútból a 3 legjobb alapján számoljuk, de ha valamelyik versenyúton nincs meg a 700 db. létszám, akkor a három versenyútból 2 legjobb alapján számoljuk a csapatversenyt.

3. A költség 1-3 darabig 800 Ft/db. 4-től 500 Ft /db.

4. Díjazás az eddigi gyakorlatnak megfelelően történjen.

5. Az aranygyűrűs verseny a Kiel-i verseny, díjazása a korábbi gyakorlatnak megfelelően.

6. A konténerünket, mivel nem használjuk értékesíteni kell. Irányár 800 E Ft.

7. 1000 db. újtípusú lábgyűrűt rendelünk.

8. 2007 évi versenyek Aachen, Liege, Kiel, Arendonk.

9. A központi gyűjtőhely Kovács Ferenc, Vác, Ulrich köz 7 sz.

10. A gyüjtőkocsi lemegy Székesfehérvárra és a Kaposszekcsői csoport ott rakodik.

Belák Ottó elnök megköszönte a  résztvevők aktivitását és mindenkinek jó versenyzést kívánva a küldöttgyűlést  bezárta. A küldöttek véleménye, hogy jó hangulatú, eredményes tanácskozást tudhatnak maguk mögött, most már  azon kell munkálkodni, hogy minél több galamb induljon a versenyeinek.

-r-ó.

2007-05-29

Vissza

Az összes hír

Vakcinázási útmutató

Versenyadatok fogadásának lezárása

Határidők 2008-ra

Egyesületi adatlap - 2008

Eredmények 2007-ben

Kiállítási információk mindenkinek

"A Nemzet Postagalambásza" kitüntetés

Maraton Klub Díjkiosztó

Nemzeti versenyek feleresztései

Maraton Klub

Postagalambok Világbajnoksága - 2007

Talált, berepült galambok online jelentése

Katowice - Emlékverseny

Barcelona - 2007

NEMZETI VERSENYEK ÉS AZ IDŐJÁRÁS

Valamennyi tagszövetségi vezető figyelmébe

A madárinfluenza és az európai versenyszezon

Veszélyben a belga versenyszezon?

Madárinfluenza Németországban

Gyűrűrendelés

Alapszabály változásainak bejegyzése

Az OVB hírei

Maraton Klub küldöttgyűlése

1%-ok felajánlása

Ünnepélyes díjkiosztó a vásárhelyi postagalamb egyesületben

LEGFRISSEBB HÍREINK

A Szövetség által támogatott versenyzési lehetőségek 2016-ban

Olimpiai verseny, nemzetközi értékelés (CZ,HU,PL,SK), kibővített dúcbajnokság, nyílt versenyek

Részletek »

VERSENYEK

Dunántúl Nagydíj 2016

Egynapos, 700 km távolság feletti versenyutak szervezése, lebonyolítása a Dunántúlon élő postagalambászok számára.

Részletek »

KIÁLLÍTÁSOK

Európa Kiállítás - Bukarest

2016. január 29-31. Bukarest, Románia
Standard és Sport eredmények

Részletek »

GYÁSZHÍREK

Határi János (A38)

Részletek »

 


Hírek | A szervezet | Versenyek | Szabályzatok | Kiállítások | Postagalambászat | Gyűrűszámok | Galéria | Kapcsolat