Magyar Postagalamb Sportszövetség BRICON - a győztes rendszer    125 éves a Magyar Postagalamb Sportszövetség
Magyar Postagalamb Sportszövetség Magyar Postagalamb Sportszövetség
Magyar Postagalamb Sportszövetség

English | Szaklap 2015 | Időjárás, startajánló | Maraton Klubok | Tagszövetségek

Hírek

Közlemény a Magyar Postagalamb Sportszövetség 2016. évi küldöttgyűléséről

Közlemény

a Magyar Postagalamb Sportszövetség2016-ik évi Küldöttközgyűléséről

A Magyar Postagalamb Sportszövetség 2016. március 12-én (szombaton) 10 órai kezdettel tartotta Ferencvárosi Művelődési központban az éves küldöttközgyűlését.

A Küldöttgyűlés napirendi pontjai voltak:
1. Elnöki beszámoló a 2015. évi munkáról
A 2015. évi zárszámadás – a 2016. évi költségvetési tervezet
  Előadó: Bárdos István
2. Ellenőrző Bizottság beszámolója a 2015. évről
  Előadó: Kupai Béla
3. Fegyelmi Bizottság Beszámolója a 2015. év eseményeiről
  Előadó: Gyulai József
4. Az 1., 2., 3., napirendi pontokban elhangzottak megvitatása, határozathozatal.

5. Alapszabály módosítása
  Előadó: Bárdos István
6. Aktualitások
-  A Magyar Postagalamb Sportszövetség és a Derby Klub kapcsolata
Szervezeti munka megújítása
Nyílt levelek a postagalambsport megújításáért
Eredményszámoló program


A küldöttgyűlésre az alapszabály szerint 95 fő kapott meghívót a helyszínen megjelent 82 küldött, amely az összes küldött 86%-a. A küldöttközgyűlésre meghívást kapott még a szövetség elnöksége, az Ellenőrző Bizottság tagjai, akik a regisztrációt végezték, a Fegyelmi Bizottság elnöke és a Postagalamb Sportért elvégzett munkájukért elismerésben, kitüntetésben részesült sporttársak.
A küldöttközgyűlés 10 órakor a kitüntetések átadásával kezdődött.

 

 

A kitüntetések átadása után kezdődött az érdemi munka. Levezető elnöknek Kupai Béla Ellenőrző Bizottság elnökét választották. A küldöttgyűlésről hang és filmfelvétel készült, a jegyzőkönyv vezetését Pethő Attila főtitkár végezte. A beszámolók sorrendjében a 2015-ik évi munkáról és a 2016-ik évi tervekről az elnök számolt be. Ismertette a 2015-ik évi pénzügyi számadatokat (bevétel, kiadás).

 

Pénzügyi terv-tény

Postagalamb Olimpia költségvetése

 

Az Ellenőrző Bizottság részéről Kupai Béla ellenőrző bizottsági elnök számolt be. Ismertette, hogy az elmúlt év folyamán az ellenőrző bizottság rendszeresen, negyedévente vizsgálta a Szövetség tevékenységét, beszámoltatta a vezetést a pénzügyi helyzet alakulásáról, így az olimpia költségelszámolásáról is. Emlékeztette a küldöttgyűlést, hogy a 2015. márciusi küldöttgyűlés által is elfogadott ellenőrző bizottsági javaslat alapján az olimpiai elszámolás felülvizsgálatára auditált könyvvizsgálót kért fel a szövetség. Az ellenőrző bizottság elnöke ismertette a könyvvizsgáló jelentését, főbb megállapításait, amely összességében megállapította, hogy a szövetség által rendelkezésre bocsájtott okmányok és bizonylatok alapján az elszámolások pontosak, a hatályos pénzügyi szabályoknak megfelelők.

 

A Fegyelmi Bizottság részéről Gyulai József a Bizottság elnöke adott tájékoztatást.

Ezután következtek a hozzászólások és vélemények.

Takács Gábor és Kajli István részletesebb elszámolást kért az előzetesen kiküldött anyagok számadatai tekintetében, különösen az olimpiai költségek, a könyvvizsgálói jelentés és a Szövetségi költségvetés vonatkozásában.Több hozzászóló méltatta a 34. Postagalamb Olimpia eseményeit, a rendezést és köszönetet mondott mindazoknak, akik az olimpia szervező, lebonyolító munkájában részt vettek, különösen kiemelve a bíráló testület munkáját.

A válaszadások során elhangzott, hogy 34 ország delegátusa vett részt az olimpián és a delegátusi tagok mellett a Nemzetközi Szövetség Állategészségügyi Bizottsága, az FCI elnökség, az olimpiai rendezvény nemzetközi bírálói, a kontroll csoport tagjai és a következő olimpia rendezői jogát elnyert Belgium képviselete. 185 fő vendég teljes ellátásáról és programjáról gondoskodott a Magyar Postagalamb Sportszövetség, valamennyi vendég egységes delegátusi ajándékot kapott, valamennyi vendégként állandó ingyenes belépőt kaptak a Postagalamb Olimpia rendezvényeire és a díjkiosztó ünnepségekre, vacsorákra, a gálára. Szponzori szerződésünk értelmében 130 kínai postagalambászt is vendégül láttunk.

A szállással kapcsolatban elhangzottakra válaszolva, az elnök elmondta, hogy mint minden olimpiához kötődő programhelyszín így a szállások is előre aláírt szerződéssel voltak lefoglalva, természetesen erről a különböző megállapodások, a szálloda ajánlási dokumentumai, egyéb bizonylatai az elszámolás részeként megtalálhatók.

Kérdésként elhangzott az is, hogy az olimpia egyéb költségei címén jelzett 22 milliós tétel miből tevődik össze ?

Az elnök ismertette, hogy az egyéb költségek címen milyen tételek szerepelnek, így:

-  tolmácsolás-  busz bérlése, budapesti programok, személyszállítások

-  300 új kiállítási ketrec vásárlása

-  írószer, nyomtatvány

-  belépő karszalagok

-  delegátusi ajándékok

-  munkabérek

-  Group 4 belépési biztosítás

-  rendőrségi felügyeletek, mentők

-  ugráló vár

-  csütörtök, péntek esti programok, műsorok, vacsora

-  könyvkiadás, olimpiai medálok

 

A gálahajó programjára a delegátusok, a kínaiak, a díjazottak, rendezők, művészek mellett csak 170 embernek tudtunk helyet biztosítani.Csak úgy mellesleg az olimpiához kötődően rendeztük az 59. Magyar Postagalamb kiállítást is. A kiállítás rendezési költségei is az olimpiai költségvetésben jelentkeztek.

Az éves költségvetés számadatait vizsgálva szembetűnő a folyamatos létszámcsökkenés, - évente 200-300 fővel kevesebben vagyunk. Következetlenek vagyunk a lábgyűrű rendelésében, amelyet július 1-ig minden évben meg kell rendelni. A gyűrűvel kapcsolatos elszámolások egyértelműsítése folytán felmerült javaslatként a pótgyűrű megszüntetése.

Az is elhangzott, hogy a Szövetség Alapszabálya szerint lábgyűrűt és gumigyűrűt csak a Szövetség forgalmazhat.Az éves költségvetésünk kiadási oldalának legmagasabb tétele az alkalmazottak kiadásai illetve a tisztségviselők költségtérítése.

A Székház fenntartását többen magasnak tartották. Az elnök elmondta, hogy Székház fenntartás költségei tartalmazzák az Elmű, a gáz, a telefonok, a szerverek, az internet, a 3 számítógép, 2 laptop, a monitorok, a 2 fénymásoló, a fax működési költségeit. Tartalmazza az épület biztosításait, karbantartásait, a közös költséget, a víz a villamossági hálózat, a gázkémény felújítási munkálatainak, továbbá a takarítás költségeit is.

A hozzászólások és a válaszadások után a Küldöttközgyűlés egy ellenszavazattal és egy tartózkodással elfogadta a 2015-ik évi munkáról a 2015-ik évi zárszámadásról szóló elnöki beszámolót, a 2016-ik évi költségvetési tervezetet, az olimpia költségeiről szóló tájékoztatót és pénzügyi elszámolást, valamint az Ellenőrző Bizottság és a Fegyelmi Bizottság beszámolóját.

Következő napirend az Alapszabály módosítása volt. A küldöttgyűlés az előzetesen kiadott anyagból törlésre javasolta a kettős tagság fizetési kötelezettségét, elfogadta a küldöttközgyűlés zárt munkaértekezletté való nyilvánítását,javaslat alapján az elnökségi ülések és szakmai bizottsági ülések továbbra is nyílt ülések lesznek, nyomatékosan tisztázták a tagsági viszonyok és a természetes személyek Postagalamb Sportszövetségen belüli viszonyát. Az alapszabály módosítását a Küldöttközgyűlés egyhangúlag elfogadta.

Az aktuális napirendi pontok között szó volt a szervezeti munka megújításáról, munkacsoportok, munkabizottságok létrehozásáról, szó volt a Postagalamb Sportszövetség és a Derby Klub kapcsolatáról. Határozatban fogadták el a Küldöttközgyűlés elvi hozzájárulását adta az Elnökségnek a Derby Klubbal megkezdett tárgyalások folytatásáról az alábbi szempontok szerint:
-  Alapszabály szerinti megfelelés
-  Versenyszabályok betartása
-  Versenyengedély
-  FCI gyűrű
-  Dúcbajnokság, Nemzeti Bajnokság
-  Eredményszámolás
-  Nemzeti versenyek

Szó volt a nyílt levelekről:
-  Bagaméri László válaszát ismertettük.

A küldöttgyűlés 15.40-kor a munkáját befejezte.

2016-03-18

Vissza

Az összes hír

A Szövetség által támogatott versenyzési lehetőségek 2016-ban

Versenyszabályzat módosítás

Megállapodás a Magyar Postagalamb Sportszövetség és a Derby Klub között

Versenyadatok kiolvasása elektronikus órákból

Kiárusítás Soltvadkerten

A galambom.hu rendszer alapvető funkciói

Figyelem ! Az Adó 1% felajánlása a Szövetség felé megszűnt!

Közlemény a Magyar Postagalamb Sportszövetség 2016. évi küldöttgyűléséről

Elhunyt Hegyi Lajos

A Sportszövetség éves, rendes küldöttgyűlése

Feleresztési helyek - 2016

Szabó Ferenc: A Csörte című írása

Alapnevezés hagyományos órával versenyzőknek

Közlemény a 2016. február 9-én tartott elnökségi ülésről

Zónadíjkiosztók időpontjai 2016-ban

Nemzeti Bajnokság kiírása - 2016

Mesterversenyzői címek pályázata

Elhunyt Nyitrai Ferenc, a Nemzet Galambásza

Versenybizottsági közlemény - 2015. november 11.

Bíráló tanfolyamok - 2015. november

A Derby Klub nyílt levele a tagszövetségekkel való közös versenyzésről

Civil Információs Centrum meghívója

Alapszabályunk és a Nemzeti Bajnokság 2016. évi tervezete

Bíráló tanfolyamok - 2015. október

Fertetics Gyula Emlékverseny - 2015

Tájékoztatás nemzetközi hadgyakorlatról

Teszttelepi záróversenyek

Vasas József (1950-2015)

Fiatal galambok szállítása

Katowice Emlékverseny

Időjárás a 2015. július 18-19. versenyhétvégén

Tájékoztatás a Derby Klub gyűrűigényével kapcsolatban

Elmarad a határon túli olimpiai verseny

Magyar Galambászok Hétvégéje - 2015

FCI Világbajnokság - 2015

Szaklap 2015

Információ, gyűjtési rend - Magdeburg 2015

Gyűrűrendelés 2016-ra

Közlemény

Versenybizottsági közlemény

Magyarországi feleresztési helyek - 2015

Felhívás 1 % felajálására

FCI Grand Prix Vác 2015

Adományozási felhívás - Kárpátalja

Versenyszabályzat - 2015

Feleresztési helyek - 2015

Nemzeti Bajnokság - 2015

Határidők,események, Elnökségi ülésterv-2015

SVB közlemény

Zónadíjkiosztók időpontjai 2015-ben

34. Postagalamb Olimpia / 34th Pigeon Olympiad

LEGFRISSEBB HÍREINK

A Szövetség által támogatott versenyzési lehetőségek 2016-ban

Olimpiai verseny, nemzetközi értékelés (CZ,HU,PL,SK), kibővített dúcbajnokság, nyílt versenyek

Részletek »

VERSENYEK

Dunántúl Nagydíj 2016

Egynapos, 700 km távolság feletti versenyutak szervezése, lebonyolítása a Dunántúlon élő postagalambászok számára.

Részletek »

KIÁLLÍTÁSOK

Európa Kiállítás - Bukarest

2016. január 29-31. Bukarest, Románia
Standard és Sport eredmények.

Részletek »

GYÁSZHÍREK

Határi János (A38)

Részletek »

 


Hírek | A szervezet | Versenyek | Szabályzatok | Kiállítások | Postagalambászat | Gyűrűszámok | Galéria | Kapcsolat